Paskaidrojumi lietotājiem
[..][.]
Atlasīt failus pēc nosaukuma vai vārda:

 
Sagatavo lapu izdrukāšanai

SūnasPurva krokvācelīte
Aulacomnium palustre


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2004.

Šo sūnu augi vides apstākļu ietekmē ir tik mainīgi, ka bieži nepateiksi vai tā ir tā pati vai cita suga. Atklātās, sausās vietās velēnas gaiši vai dzelteni zaļas, augi stingri un ar blīvu lapojumu. Ēnainās vietās augi tumši zaļi, tievi, lapojums irdens, varbūt izskatās izstīdzējuši. Uz stumbra vienmēr raksturīga brūna rizoīdu tūba, gandrīz līdz galotnei. Lapas šauri lancetiskas. Bieži sastopama suga.
!!!


Attls ir skaists ,,,un Purvu krokvcelte,,ir oti intresanta

2008. gada 13. martā, 15:38Karina

Purpura ragzobe
Ceratodon purpureus


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2003. gada maijs

Velēnas blīvas, tumši zaļas, brūnas vai dzelteni brūnas. Stumbrs stāvs, 3 – 7 cm garš, stumbra apakšdaļā brūni rizoīdi. Lapas ap 2 mm garas, sausā stāvoklī cieši piekļaujas pie stumbra, bet mitras atstāvošas. Seta līdz 3 cm gara, brūni sarkanīga. Sporu vācelīte 3 mm gara.

Sastopama uz atšķirīgiem substrātiem dažādos augšanas apstākļos – uz sausas smilts augsnes un mitras kūdras – piejūras kāpās, ezeru vai upju krastos, sausos mežos, sausās pļavās, ugunskuru vietās, uz sausas trūdošas koksnes, kristāliskiem iežiem, kas klāti ar plānu augsnes kārtiņu, kā arī uz sausiem dolomītiem un smilšakmeņiem. Ļoti bieži uz augsnes sausos priežu mežos.

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Anna Mežaka
Tapšanas laiks: 2005.


Kada ir pozitiva un negativa nozime cilveku dzive tiesi sai sunai.?

2011. gada 14. novembrī, 15:19Arta

Parastā kociņsūna
Climacium dendroides


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2003. gada maijs

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2003. gada maijs


Viļņainā divzobe
Dicranum polysetum


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2004.

Augi līdz 10 cm augsti, kopā ar Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens un Ptilium crista-castrensis ir ja ne vienīgās, tad valdošās sugas dažādu mitrumu priežu mežos. Izplūcot sairst pa atsevišķiem augiem. Stumbrs stāvs, klāts ar baltu vai gaiši brūnu blīvu rizoīdu tūbu. Lapas viļņotas (divas pēdējās pazīmes atšķir šo sugu no līdzīgās un turpat blakus augošās Dicranum scoparium, kurai nav rizoīdu tūbas un lapas nav viļņotas, bet pats augs ir spīdīgi-zaļš). Atšķirībā no D. scoparium, uz viena stumbra vērojamas vairāki sporogoni.
!!!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Anna Mežaka
Tapšanas laiks: 2005.


Tas skatits no teleskopa???

2011. gada 24. janvārī, 21:47Melisa
http://0melisa9@one.lv

Es teiktu  ieskents.

P.S. Ar teleskopu skats zvaigznes un putnu barus jras krast.

2011. gada 24. janvārī, 22:59Ptnieks

Slotiņu divzobe
Dicranum scoparium


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2004.

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Anna Mežaka
Tapšanas laiks: 2005.

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2003. gada maijs

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2003. gada maijs


Parastā griezene
Funaria hygrometrica


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) http://www.hiddenforest.co.nz/bryophytes/mosses/familys/funariaceae/funar01.htm

Suga, kuras latviskais nosaukums gadu gaitā mainījies. Sākumā tā saukta par degumu sūnu, jo tās galvenais atpazīstamais biotops ir ugunskuru vietas un augsnes atsegumi, bet tagad to sauc par griezeni, jo tās seta sausā laikā sagriežas pret pulksteņa rādītāja virzienu, bet mitrā laikā atritinās. Šādu eksperimentu – aprasinot sūnu ar ūdeni - var izdarīt katrs pats, un sūna liksies dzīva. Ļoti vecos laikos šo sugas īpašību esot izmantojuši higrometros.
Augi sīki, līdz 3 cm augsti, gaiši zaļi, vēlāk brūngani. Aug blīvās velēnās. Lapas platas, olveidīgas. Sporogonus sastop bieži, sporu vācelītei raksturīga bumbierveida forma

Morfoloģiskais raksturojums

Velēnas blīvas, no 0,4 – 3,5 cm augstas, gaiši zaļas vai dzeltenīgas. Stumbrs stāvs bez zariem, apakšdalā ar brūniem rizoīdiem. Lapas 2,5 – 3 mm garas, gareni otrādi olveidīgas. Seta līdz 8 cm gara, sarkanīgi brūna. Sporu vācelīte līdz 4 mm gara, bumbierveidīga, dzelteni brūna, horizontāla vai nokarena.

Biotops

Mežos, parasti izdegumos vai vecu ugunskuru vietās. Viena no tipiskajām pioniersugām. Aug uz dažādām augsnēm, grāvju malās, autoceļu un dzelzsceļu uzbērumiem, uz dolomīta un citiem iežiem, kas satur karbonātus, uz smilšakmeņiem, sausās un purvainās pļavās, kāpās, sausos mežos. Aug kopā ar Ceratodon purpureus, nokarvācelīšu poliju Pohlia nutans.
Plaši izplatīta.


Parastā griezene
Frunaria hygrometrica


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Anna Mežaka
Tapšanas laiks: 2005.


Tievā gludlape
Homalia trichomanioides


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2003. gada maijs


Spīdīgā stāvaine
Hylocomium splendens


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2004.

Velēnas zaļas vai dzeltenīgas, skrajas, spīdīgas. Stumbrs līdz 15 cm garš, divkārt plūksnoti zarots. Augam raksturīgs stāvojums, kas atbilst augšanas gadiem. Stumbra lapas plati vai gareni olveidīgas. Seta sarkanīga līdz 4 cm gara. Sporu vācelīte gareniski olveidīga, līdz 4 mm gara, brūna

Lapu un skuju koku mežos (uz augsnes), uz granīta akmeņiem, kas klāti ar augsni, salmu jumtiem, kā arī blakus mežam esošās pļavās, dažkārt augstajos purvos. Plaši izplatīta suga.

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2004.

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Lars Hedenäs


Parastā vāverastīte
Leucodon sciuroides


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2003.05.11.

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2003.05.11.


Šrēbera rūsaine
Pleurozium schreberi


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2004.

Sūnas spīdīgas, skrajas, gaiši zaļas vai dzeltenīgas. Stumbrs pacilus vai guļošs, 5 – 15 cm garš, sarkanīgi vai tumši brūns. Stumbra lapas līdz 3,5 mm garas, gareni vai plati olveidīgas. Seta dzelteni vai brūni sarkanīga, 2 – 4 cm gara. Sporu vācelīte 3 – 4 mm gara, brūna cilindriska.

Sastopama visos meža tipos. Gan ar humusu bagātās augsnēs, gan smilšainās vai kūdras augsnēs. Aug arī pie koku pamatnes un uz celmiem, sausās pļavās, uz ciņiem augstajos purvos, salmu jumtiem, kristāliskiem iežiem, kā arī uz trūdošas koksnes. Ļoti bieži sastopama.

Līdzīgā suga ir Scleropodium purum. Abu sugu viena no atpazīstamākajām atšķirībām ir stumbru krāsa. Pleurozium schreberi tas ir brūns, bet Scleropodium purum gaiši dzelteni-zaļš. Viņas var augt arī vienā mežā un blakus.

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Anna Mežaka
Tapšanas laiks: 2005.

!!!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Anna Mežaka
Tapšanas laiks: 2005.

lapa (mikroskōpā)


Parastais dzegužlins (lāčsūna)
Polytrichum commune


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Māra Pakalne


Kadiķu dzegužlins
Polytrichum juniperinum


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2003. gada maijs

Sūnas līdz 10 cm augstās irdenās velēnās. Stumbrs apakšpusē ar rizoīdu tūbu. Lapas sausā stāvoklī pieguļošas. Polytrichum strictum, kas tomēr pēc speciālistu diskusijām ir Polytrichum juniperinum sastop augstajos purvos un tā raksturīgākā pzīme ir baltā rizoīdu tūba ap stumbru.

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2003. gada maijs

!!!


Parastā straussūna
Ptilium crista – castrensis


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2004.

Velēnas līdz 15 cm augstas, dzelteni vai gaiši zaļas, spīdīgas, skrajas. Stumbrs guļošs, pacilus vai stāvs. Augs atgādina strausa spalvu (man gan vizuāli izskatās pēc plānām plāksnītēm, kas atgādina rievotos čipsus (tās ir tikai manas domas). Stumbra lapas līdz 2,5 mm, ovāli lancetiskas. Seta līdz 4 cm gara, sarkanīga. Sporu vācelīte gandrīz cilindriska, līdz 4 mm.

Uz augsnes skuju koku retāk jaukto koku mežos, uz salmu jumtiem, uz granīta akmeņiem, kas klāti ar kūdru vai meža nobirām, celmiem. Reti aug mitrās vietās. Aug kopā ar Pleurozium schreberi, viļņaino divzobi Dicranum polysetum, lielo divzobi Dicranum majus, Hylocomium splendens, Sphagnum angustifolium, Sph. girgensohnii. Bieži sastopama.

!!!


kaads veel tev chipsis?!!!! kaadus chipshus tu eed? SAPUVUSHUS? Pie velna, vinja tachu izskataas liidziigaaka papardei, nevis puudeetam chipsim :(

2007. gada 4. decembrī, 11:14janka
Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Anna Mežaka
Tapšanas laiks: 2005.

!!!


Sirmā sarmenīte
Racomitrium canescens


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Edgars Vimba


Plakanā skrāpīte
Radula complanata


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2003. gada maijs


Lielā spuraine
Rhytidiadelphus triquetrus


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Edgars Vimba

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2003. gada maijs


Tīrā zaļkāte
Scleropodium purum


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2004.

Irdenās gaiši zaļās velēnās. Sūna ļoti līdzīga Pleurozium schreberi, bet tomēr ir atšķirība. Scleropodium purum stumbrs ir gaišā krāsā, bet Pleurozium schreberi – brūns. Arī lapas Scleropodium purum ir lielākas un ir liektas, līdz ar to augs izskatās kuplāks.
!


Sfagns
Sphagnum sp.


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Edgars Vimba

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2004.

Sfagniem ir apaļi sporogoni.

!!!


Šaurlapu sfagns
Sphagnum angustifolium


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Anna Mežaka
Tapšanas laiks: 2005.

Velēnas skrajas un augstas, vai blīvas un zemas, pelēcīgi un brūngani zaļas, dzeltenīgas. Stumbrs tievs, stumbrs lapas sīkas, 0,4 – 0,7 mm garas, tikpat platas trīsstūraini mēles veida vai mēles veida, noapaļotu un viegli bārkstveidā sairušu galotni. Zari sakārtoti pa 4 –5pušķī. Zaru lapas 0,9 – 1,2 mm garas, vienmēr šauri lancetiskas. Sporu vācelīte brūngani pelēcīga, sīka.

Mitros priežu un egļu mežos, pārpurvotos izdegumos, sūnu purvu nogāžu un malu kompleksos. Bieži aug augstā purvu malā, kā arī centrālajā daļā kopā ar iesarkano sfagnu Sph. rubellum, brūno sfagnu Sph. fuscum, meža sfagnu Sph. nemoreum, magelāna sfagnu Sph. magellanicum, distrofa (ezeri ar augstu humusvielu daudzumu, zemu pirmprodukciju un brūnu ūdeni) purva ezera malās. Atsevišķos laukumiņos sastopams arī pārejas un zemajos purvos, kā arī pārpurvotās pļavās. Ļoti bieži sastopams.


!!!


Garsmailes sfagns
Sphagnum cuspidatum


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2004.

Velēnas skrajas un augstas. Sūnu purvu lāmās ar ūdeni, aizaugušu ezeru krastos, bieži sastopama suga.
!!!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2004.

!!!


Brūnais sfagns
Sphagnum fuscum


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2004.

Brūns, lielāks par Sph. rubellum, velēnas blīvākas. Velēnas skrajas, līdz 17 cm garas, dažkārt arī zemas, blīvas, zaļas, tumši brūnas, bet nekad sarkanas. Stumbrs tievs, stumbra lapas 0,9 – 1,2 mm garas. Zari pa 3 – 5 pušķī. Sporu vācelīte pelēki brūna.

Aug purvājos, augstajos un pārejas purvos kopā ar Sph. magellanicum, Sph. rubellum. Sastop arī mežos.
Ļoti bieži sastopams.

!!!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Anna Mežaka
Tapšanas laiks: 2005.

!!!


Magelāna sfagns
Sphagnum magellanicum


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2004.

Visbiežāk sastopamais sfagns, uz slapjām kūdras augsnēm. Velēnas sarkanīgas, vienīgais no lielajiem sfagniem, kas gaismas ietekmē vismaz augšdaļā iekrāsojas sarkani violets. Apēnojumā var būt zaļā krāsā, tad sūnu var noteikt tikai mikroskopiski.
Skuju koku mežos kur sākusies pārpurvošanās un purvos to sastop kopā ar Sph. angustifolium un Sph. fuscum, Polytrichum juniperinum.

Stumbra lapas mēlesveida, lielas, līdz pat 2 mm garas. Zaru lapas plati olveidīgas, kupolveidā ieliektas, līdz 2,5 mm garas.

Ļoti bieži sastopama suga. Sarkani violetās krāsas un auguma dēļ nesajaucama.

!!!


Iesarkanais sfagns
Sphagnum rubellum


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2004.

Vīna sarkanas, skrajas, mīkstas velēnas, līdz 15 cm augstas. Vizuāli mazāks par brūno sfagnu Sph. fuscum. Stumbra lapas 0,8 – 1,2 mm garas, zari sakārtoti pa 3 – 4 pušķī. Sporu vācelīte maza, pelēki brūna.

Aug galvenokārt augsto purvu vidusdaļā un akaču malās, kur bieži sastopams. Aug kopā ar Sph. tenellum, akaču malās kopā ar Sph. cuspidatum.

!!!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Anna Mežaka
Tapšanas laiks: 2005.

!!!


Smalkais sfagns
Sphagnum tenellum


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2004.

Vismazākais no sfagniem. Gaiši zaļš līdz dzeltens, iesārts. Velēnas ļoti mīkstas, zemas, trauslas, līdz 10 cm augstas. Stumbrs tievs un trausls. Stumbra laps 1 – 1,4 mm garas, plati trīsstūrainas, mēles veida, galotnē zobainas. Zari sakārtoti pa 3 – 5 pušķī. Zaru lapas, sīkas, ap 0,8 – 1,2 mm garas, plati ovālas vai olveida, parasti vērstas uz vienu pusi. Sporu vācelīte sīka, dzeltenīgi pelēcīga.

Augstajos purvos bieži sastopams, seklās parasti neapūdeņotās lāmās, kā arī starp ciņiem kopā ar Sph. rubellum, retāk Latvijas austrumu daļā.


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Anna Mežaka
Tapšanas laiks: 2005.

!!!


Praulu četrzobe
Tetraphis pellucida


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ligita Liepiņa
Tapšanas laiks: 2004.

Uz stipri satrūdējušiem celmiem vai kūdras visbiežāk atrodama praulu četrzobe. Parasti tai mēdz būt kopā gan sporogoni, kuru raksturīgākā pazīme ir četri zobi to galotnē, gan „vairkurvīši” ar vairķermeņiem Velēnas vairāk vai mazāk zaļas vai brūnas. Sumbrs lokans, gandrīz matveidīgs, līdz 3,5 cm garš, parasti stāvs, pie pamata ar gaiši brūniem rizoīdiem. Lapas stumbra apakšdaļā plēkšņveidīgas, skraji virzienā uz stumbra augšgalu tās kļūs tievākas un sakārtojums blīvāks. Augšējās lapas līdz 1,5 mm garas, olveidīgi lancetiskas. Seta līdz 3 cm gara, stāva. Sporu vācelīte cilindriska, līdz 4 mm gara.

Ēnaini mitri meži, parasti uz trūdošas koksnes, retāk uz humusvielām bagātas vai kūdrainas augsnes. Aug kopā ar sīklapu krokvācelīti Aulacomnium androgynum, viengada skrajlapīti Mnium hornum. Ļoti bieži sastopama.

!!!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Anna Mežaka
Tapšanas laiks: 2005.

[..]

/ [*] [.] Atsauksmju un ierosinājumu grāmata
Lapa veidota ar «Attēlu albumu kopa» v.:6.05.13. [© 2018.11.12./21:42 karlo at lanet.lv]
--------- Veiksmīgu dienu! ---------