Paskaidrojumi lietotājiem
[..][.][img + txt]! [1] Grieze
Crex crex
Grus_grus
Fulica_atra
Gallinula_chloropus

Grieze<br><i>Crex crex</i>
Grieze grieza rudzīšos,
Paipaliņa pļaviņā.
Grieze grieza maizes klaipu,
Paipaliņa siena vālu.

(Latviešu tautas dziesma.)


Attēla autors: (C) Aivars Petriņš

[1] [2] [3] [4]

May I please use the "crex crex" image for my school project? Please contact me
ASAP!

2008. gada 18. maijā, 18:02karolina

There is no restrictions for using photos from our server in school projects as far as the resource is appropriately referenced.

Best regards,

2008. gada 19. maijā, 20:12Web administrator

Tabulas pamatkrāsa:

/ [*] [.] Atsauksmju un ierosinājumu grāmata
Lapa veidota ar «Attēlu albumu kopa» v.:6.05.13. [© 2018.11.12./21:42 karlo at lanet.lv]
--------- Veiksmīgu dienu! ---------