Paskaidrojumi lietotājiem
[..][.][img + txt]! [7] Vistilbe
Lymnocryptes minimus
Haematopus_ostralegus
Larus_argentatus
Larus_canus
Larus_ridibundus
Philomachus_pugnax
Sterna_hirundo
Vanellus_vanellus
Calidris_alpina

Vistilbe<br><i>Lymnocryptes minimus</i>

Attēla autors: (C) Oskars Keišs

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Tabulas pamatkrāsa:

/ [*] [.] Atsauksmju un ierosinājumu grāmata
Lapa veidota ar «Attēlu albumu kopa» v.:6.05.13. [© 2018.11.12./21:42 karlo at lanet.lv]
--------- Veiksmīgu dienu! ---------