Paskaidrojumi lietotājiem
[..][.][img + txt]!««« »»» []shp [10] Pagasti Latvijâ

Pagasti Latvijâ
Zemesprojekta veidota karte (1994. gads, ciparots no Krievu Armijas 10 000 kartçm, novienkârðots mçrogam 1:200 000) LKS-92/TM projekcija.

Attēla autors: (C) Kârlis Kalviðkis
Tapšanas laiks: 1994. - 2009.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Tabulas pamatkrāsa:

/ [*] [.] Atsauksmju un ierosinājumu grāmata
Lapa veidota ar «Attēlu albumu kopa» v.:6.05.13. [© 2018.11.12./21:42 karlo at lanet.lv]
--------- Veiksmīgu dienu! ---------