Paskaidrojumi lietotājiem
[..][.][img + txt]!««« »»» !shp mif tab [9] Novadu karte
Latvijas novadi pçc 2009. gada reformas

Novadu karte
LKS-92/TM projekcija.
Kartes sagatavoðanai izmantota
http://priede.bf.lu.lv/scripts/atteli/albums.cgi?d=kartes&b=pagasti&s=k&k=Latvija/kopskats/

Attēla autors: (C) Kârlis Kalviðkis
Tapšanas laiks: 2009.07.06

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Tabulas pamatkrāsa:

/ [*] [.] Atsauksmju un ierosinājumu grāmata
Lapa veidota ar «Attēlu albumu kopa» v.:6.05.13. [© 2018.11.12./21:42 karlo at lanet.lv]
--------- Veiksmīgu dienu! ---------