Paskaidrojumi lietot─üjiem
[..][.]
Atlas─źt failus p─ôc nosaukuma vai v─ürda:

 
Sagatavo lapu izdrukāšanai

Latvijas karte ar 5Î5 un 25Î25 km tţkliem


Karte tika izveidota kÔ pamatne fotogrÔfiju meklš­anai (http://latvijas.daba.lv/vietas/)
Kar­u izveidei izmantoti SIA źEnvirotech╗ kartes ę 2001.
Kartes sagatavotas LU ╠IS laboratorijÔ ę 2002.
Kartes brţvi izmantojamas saglabÔjot atsauces


Latvijas FiziskÔs ýeogrÔfijas karte ar TKS-93 kar­u lapu iedalţjumu


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu

KordinÔtes atbilst LKS-92

ResnÔs lţnijas atbilst 1 : 50 000 kar­u lapÔm, tievÔs ľ 1 : 10 000.

!

Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu

KordinÔtes atbilst LKS-92

ResnÔs lţnijas atbilst 1 : 50 000 kar­u lapÔm, tievÔs ľ 1 : 10 000.

!


Apzţmes


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


krasts


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu

!


krasts1


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


krasts2


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


krasts3


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Svente, Daugavpils, KrÔslava, Indra


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Nţca, BÔrta, Gramzda, Nidasciems


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


LiepÔja, Grobi˛a, Priekule, Ezere, Kursţ­i


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


SaraiÝi, Cţrava, Aizpute, Skrunda, Saldus


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Auce, Kro˛auce, Eleja, Ukri, Blankenfelde, Svitene


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Jaunpils, Dobele, Jelgava, Baldone


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Ceraukste, Skaistkalne, ărberýe


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Bauska, Vecumnieki, Taurkalne, Aizkraukle


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Ogre, Skrţveri, Koknese


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Subate, Ilűkste, Vi­Ýi


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Viesţte, Aknţste, LţvÔni, Prei´i


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Jškabpils, Me■Ôre, RudzÔti


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


P´avi˛as, MÔrciems, Varak´Ôni


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Aglona, Dagda, Asűne


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Malta, Kaunata, đÝaune, Pasiene


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Vi´Ôni, Ršzekne, Ludza, Zilupe


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Strű■Ôni, Me■vidi, KÔrsava


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


PÔvilosta, Alsunga, Kuldţga, Sabile


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


U■ava, Piltene, Usma, Talsi, Zentene, Engure


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Lţbciems, Ventspils, BlÔzma, ValdemÔrpils, Roja


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Tukums, ═emeri, Jűrmala, Rţga


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Kolka, Ovi­i, Ance, Dundaga


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


┬da■i, Vanga■i, Sigulda


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Ropa■i, MÔlpils, ărg´i


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Limba■i, Straupe, Cšsis, Smiltene


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Salacgrţva, Staicele, Mazsalaca, Rűjiena, Valka


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Vestiena, Madona, LubÔna


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Skujene, Jaunpiebalga, Ranka


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Gulbene, Balvi, Vi´aka, Vecumi


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Palsmane, Lejasciems, Alűksne, Ůţguri, Kozţne


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Gaujiena, Ape, Ziemeri, Pededze


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


RugÔji, Til■a, Gauri


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


Salacgrţva, Staicele, Mazsalaca, Rűjiena, Valka


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu


IpiÝi, Lode


Uzklik┼í─Ěini, lai redz─ôtu nesamazin─ütu att─ôlu

[..]

/ [*] [.] Atsauksmju un ierosin─üjumu gr─ümata
Lapa veidota ar ┬źAtt─ôlu albumu kopa┬╗ v.:6.05.13. [┬ę 2018.11.12./21:42 karlo at lanet.lv]
--------- Veiksm─źgu dienu! ---------