Aizsargājamo dzīvnieku apraksti

Šeit sniedzam ziņas par dažu aizsargājamo sugu izplatību, bioloģiju un ekoloģiju. Aprakstot kukaiņus sniegtas ziņas ne tikai par aizsargājamajām sugām, bet arī par lielākiem taksoniem, piemēram, kārtām, dzimtām.

Kukaiņi - Insecta

Rāpuļi

Abinieki

Bruņurupuči

Zirnekļi

Zivis

Putni

Zīdītāji

Uz sākumu   Atgriezties uz iepriekšējo lappusi

 


 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «dzapraksti.shtml» veidoja E. Vimba, A. Piterāns, R. Birziņa
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2004.08.

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *