⇖ Par ķerpjiem šajā serverī ⇖

   

Latvijas ķērpju flora


Lapas pamatinformācija

Sākumlapa
Jaunumi šajā lapā
Pateicības
Kontaktinfo
Par autoriem

Lihenoloģiskie pētījumi Latvijā

Pētījumu vēsture
Pašreizējie pētījumi
LDF projekts "Mikroliegumi ķērpjiem"
Autora veiktie pētījumi

Ķērpju resursi Latvijā

Latvijas kerpju flora
Aizsargājamās sugas
Publikācijas
Ķērpju herbārijs

Ķērpju resursi internetā

Lihenologu biedrības
Ārvalstu ķērpju floras
Ķērpju bioloģija
Ķērpju attēli
Citi resursi

Sadarbības partneri un atbalstītāji

Latvijas vides aizsardzības fonds
LU Bioloģijas fakultāte
Latvijas Dabas fonds
 
Par šo resursu

Doma par šāda resursa nepieciešamību tā autoram radās, pārlūkojot līdz šim par Latvijas ķērpjiem pieejamo informāciju Internet tīklā. Nācās atzīt, ka tā nedaudzā informācija, kura ir pieejama gan Latvijas, gan ārvalstu interesentiem par mūsu republikas ķērpjiem ir visai ierobežota un neatspoguļo pietiekami vispusīgi pat tās nelielās aktivitātes, kas tiek veiktas Latvijas ķērpju floras izpētē. Tas bija galvenais iemesls, kas lika autoriem sēsties pie datora un mēģināt kaut ko darīt lietas labā. Šī entuziasma auglis ir tas, ko Jūs patreiz redzat savā priekšā. Uzreiz gan jāpiebilst, ka šeit nav pilnīgi visa, kam būtu jābūt lapā, kura pretendē uz vispusīgu Latvijas ķērpju floras aprakstu, jo no vienas puses resurss tikai top, no otras puses - ir lietas, kuras nav iespējams realizēt ar tām zināšanām, kādas pašreiz Web programmēšanas jomā ir autoram. Tāpēc šeit patreiz nav (un tuvākajā laikā laikam jau nebūs) meklēšanas iespējas, kura palīdzētu interesentiem pēc iespējas ātrāk sameklēt viņus interesējošos datus visa resursa ietvaros, otrkārt, nav online datubāzes par Latvijas ķērpju sugām, kurā varētu ātri sameklēt informāciju, piemēram, par visām Madonas rajonā konstatētajām ķērpju sugām, to atradņu skaitu u.c. statistiskos datus par ķērpjiem. Ir vēl arī citi trūkumi, bet tie, iespējams, nav tik būtiski un autors uzdrīkstas cerēt, ka šis resurss tomēr būs tā apmeklētājiem noderīgs un sniegs viņiem kaut daļu viņu meklētās informācijas.

Informācija, dizains © Viktors Jefimovs, 2004