Aizsargājamo augu apraksti

Šeit sniedzam ziņas par dažu aizsargājamo augu sugu izplatību, bioloģiju un ekoloģiju, izpēti un tās vēsturi. Apraksti sakārtoti pēc ģinšu vai sugu (ja to apzīmē ar vienu vārdu, piemēram, bezdelīgactiņa) latviskajiem nosaukumiem alfabēta kārtībā (piemēram, baltais āmulis, bezdelīgactiņa, šķēplapu cietpaparde u.t.t. ).

Baltais āmulis - Viscum album L.

Bezdelīgactiņa - Primula farinosa L.

Šķēplapu cietpaparde - Polystichum lonchitis (L.)Roth

Dobais cīrulītis -Corydalis cava (L.)Schweigg. et Koerte

Krūma čuža - Pentaphylloides fruticosa (L.)Swartz
(sin. Potentilla fruticosa L., Dasiphora fruticosa (L.)Rydb.)

Jūrmalas dedestiņa - Lathyrus maritimus (L.)Bigelow

Dzeltenā dzegužkurpīte - Cypripedium calceolus L.

Stāvlapu dzegužpirkstīte - Dactylorhiza incarnata (L.)Soó

Bruņcepures dzegužpuķe - Orchis militaris L.

Baltijas efeja - Hedera helix L.var baltica Rehd.

Peldošais ezerrieksts - Trapa natans L.

Parastā īve - Taxus baccata L.

Lielā kosa - Equisetum telmateja Ehrh.

Alpu kreimule - Pinguicula alpina L.

Parastā kreimule - Pinguicula vulgaris L.

Dzeltenā kurpīte - Aconitum lasiostomum Reichenb.

Ārstniecības ķiplocene - Alliaria petiolata (M.Bieb.)Cavara et Grande
(sin. Alliaria officinalis Andrz.ex M.Bieb.)

Laksis, meža loks - Allium ursinum L.

Sibīrijas mēlziede - Ligularia sibirica (L.)Cass.

Mieturu mugurene - Polygonatum vertticillatum (L.)all.

Cepurainā neotiante - Neottianthe cucullata (L.) Schltr.

Mušu ofrīda - Ophrys insectifera L.

Ruiša pūķgalve - Dracocephalum ruyschiana L.

Grīņa sārtene - Erica tetralix L.

Pļavas silpurene - Pulsatilla pratensis (L.)Mill

Sibīrijas skalbe - Iris sibirica L

Lielziedu uzpirkstīte - Digitalis grandiflora L.

Pavedienu vairodzene - Androsace filiformis Retz.

Parastā vairoglape - Hydrocotule vulgaris L.

Jūrmalas zilpodze - Eryngium maritimum L.

Lielā zvaigznīte - Astrantia major L.

 Uz sākumu


 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «augi.shtml» veidoja E. Vimba, A. Piterāns, R. Birziņa
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2004.08.

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *